leaf

Amplasarea cosului de fum

Amplasarea cosului de fum

Cat de importanta este dimensionarea, alegerea si mai ales amplasarea cosului de fum ?

Amplasarea cosului de fum este hotaratoare pentru buna functionare a echipamentului racordat la acesta, respectiv pentru realizarea performantelor energetice ale acestuia.

  • Despre dimensionarea cosului de fum am vorbit in articolul  Dimensionarea sistemului complet de coşuri și canale de fum din inox ThermClima
  • Referitor la alegerea cosului de fum am vorbit in articolul Avantajele sistemului complet de coşuri și canale de fum din inox ThermClima


Raspunsul referitor la Amplasarea cosului de fum o sa-l gasiti in cele ce urmeaza.


Cerinte generale despre amplasarea cosului de fum

Cele mai importante caracteristici pentru cosul de fum sunt:

  • Dimensiunile – Sectiunea si inaltimea asa cum s-a aratat articolul  Dimensionarea sistemului complet de coşuri și canale de fum din inox ThermClima
  • Forma – cea mai recomadata este forma circulara, 
  • Materialul folosit – recomandarea este pentru otelul inoxidabil in articolul Avantajele sistemului complet de coşuri și canale de fum din inox ThermClima

Pentru amplasarea in exteriorul cladirii a cosului de fum si mai ales pentru evacuarea sistemului de cos se impun si trebuiesc respectate multe conditii.

În scopul asigurării unui tiraj corespunzător, înălțimea coșului deasupra acoperișului, în cazul acoperișurilor plane trebuie să depășească cu 1.50 m părțile cele mai înalte ale acoperișului.

La acoperișurile înclinate, coșul trebuie să depășească cu cel puțin 0.50 m nivelul coamei, dacă este situat la o distanță de 1.50 m de la coamă. Coșurile situate la o distanță de 1.50 - 3.00 m de la coamă nu trebuie să coboare sub nivelul coamei, iar înălțimea lor până la fața acoperișului trebuie să fie cel puțin 1,00 m.

Evacuarea gazelor arse trebuie facută în siguranță optimă și se va încerca evitarea zonelor de curenți de aer defavorabile tirajului. De aceea, coșurile trebuiesc amplasate cât mai aproape de coama acoperișului sau de zonele cele mai înalte ale clădirilor. 

Înălțimile minime ale coșurilor de fum se vor stabili în funcție de înclinația acoperișurilor construcțiilor aşa cum rezultă din Fig.1


Instalarea sistemului de coş de fum trebuie efectuată de către personal calificat, cu respectarea reglementărilor de specialitate în vigoare şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă;


Specialistii Clima Therm Center va sunt la dispozitie cu informatii si mai ales cu un suportul tehnic  de care aveti nevoie. Va rugam sa folositi Formularul cerere de oferta ! 


Alte recomandări privind amplasarea evacuarii sistemului de coş de fum pentru incalzirea locuintelor  în conformitate cu SR EN 15287-1:2008 sunt prezentate in continuare:

În figura 2 sunt prezentate exemple de amplasare pentru evacuarea sistemului de coş, pentru încălzirea locuinţelor în conformitate cu SR EN 15287-1:2008. Dimensiunile sunt în metri.

Simboluri pentru înălțimile și distanțele gurilor de evacuare ale sistemului de coș, pe baza prescipțiilor naționale:

y) pantă sau unghi de înclinare a acoperișului;

a) înălțimea deasupra coamei unui acoperiș înclinat, coș in apropierea coamei;

a1) înălțimea deasupra coamei unui acoperiș de paie înclinat, coș în apropierea coamei;

a2) înălțimea deasupra acoperișului adiacent la construcții sau structuri mai înalte;

b) înălțimea deasupra acoperișului plat sau parapete închise;

c) distanța orizontală minimă față de acoperișul înclinat, la nivelul gurii de evacuare;

c1) distanța minimă, măsurată la 90˚ în raport cu planul acoperișului în pantă, acoperit cu țiglă incombustibilă;

c2) înălțimea deasupra unui acoperiș în pantă, în care L= distanța orizontală până la coama acoperișului;

d) înălțimea deasupra deschiderilor aplicate în acoperiș;

e) înălțimea deasupra obstacolelor sau punctului cel mai ridicat al unui acoperiș cu pantă inversă;

f) distanța sistemului de coș față de obstacole;

g) înălțimea obstacolelor;

h) înălțime deasupra construcțiilor vecine sau despărțitoare;

j) diferența de înălțime a fațadelor între construcții vecine sau despărțitoare;

l) distanța orizontală între sistemul de coș și construcțiile vecine sau despărțitoare;

A) distanța în raport cu structurile, ferestrele și deschiderile unui acoperiș înclinat;

B) înălțimea deasupra deschiderilor pe distanta A;

C) distanta deasupra sau la marginea deschiderilor sau ferestrelor unui acoperiș înclinat;

D) distanța deasupra deschiderilor sau ferestrelor unui acoperiș înclinat;

L) distanța în raport cu coama acoperișului.
Legenda:

1. Ferestre și deschideri adiacente amplasării gurii de evacuare pe un acoperiș înclinat.

2. Zone de amplasări interzise.

3. Pereți care pot să facă parte din aceeași construcție sau din construcții adiacente. 

4. Marginea structurii inferioare, având acoperiș-terasă sau 10 m distanță până la clădirea cea mai înaltă utilizându-se valoarea maximă a celor două distanțe.

5. Punctul cel mai înalt al unei cladiri alăturate. 

6. Zone de amplasări permise pentru gurile de evacuare situate pe acoperișuri alăturate de cladiri înalte.


Tabelul 1 conţine dimensiunile recomandate pentru poziţionarea gurilor de evacuare ale canalului de coş de fum.


Specialistii Clima Therm Center va sunt la dispozitie cu informatii si mai ales cu un suportul tehnic  de care aveti nevoie. Va rugam sa folositi Formularul cerere de ofertaCos de fum INOX IASI © 2022 (by ClimaTherm)